دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

کارنامه علمی دکتر مهدی محمودی

اطلاعات  فردی

نام: مهدی
نام خانوادگی:
محمودی صالح آباد
مليت: ايران
تاريخ تولد: 04/05/1338 (26/07/1959)

جنس:
مذکر
 
وضعيت تاهل:
متاهل
 
تعداد فرزند:
3
موقعيت فعلی: عضو هيئت علمی (استاد) دانشگاه، علوم پزشکی رفسنجان، عضو هيئت تحريريه و مدير مسئول مجله علمی-پژوهشی دانشگاه.
 
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشکده پزشکی، گروه بيوشيمی، بيوفيزيک، تغذيه و ژنتيک
آدرس محل سکونت دائم: کرمان، ايران.
 
آدرس محل کار:
رفسنجان، ميدان انقلاب، دانشکده پزشکی، گروه بيوشيمی، بيوفيزيک، تغذيه و ژنتيک 
 
پست الکترونيک:
mahmoodies@yahoo.com

  

تحصيلات

۱- دوره دبستان: ايران، جيرفت پايان سال پنجم ابتدائی سال 1350
۲- دوره راهنمائی: ايران، حاجی آباد بندر عباس، پايان دوره راهنمائی سال 1353
۳- دوره دبيرستان: ايران، کرمان، پايان دوره دبيرستان سال 1357
۴- دوره کارشناسی: ليسانس رشته شيمی از دانشگاه کرمان ارديبهشت سال 1365
۵- دوره کارشناسی ارشد: فوق ليسانس رشته بيوشيمی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بهمن ماه سال 1369 
۶- دوره دکتری: دکتری تخصصی (PhD) از امپريال کالج دانشگاه لندن در رشته بيوشيمی بالينی در سال 1378.
 
۷- ديپلم امپريال کالج لندن ( DIC ) در رشته متابوليک مديسين از داشکده پزشکی امپريال کالج لندن دانشگاه لندن انگلستان، سال 1378.

  

تجربيات کاری

  1- دبير شيمی تدريس درس شيمی در دبيرستانهای کرمان سالهای 1362 تا 1367
  2- کار در آزمايشگاه تشخيص طبی سالهای 1367 تا 1369 (پاره وقت) بيمارستان سينا تهران.
  3- مدير گروه بيوشيمی، بيوفيزيک، تغذيه و ژنتيک دانشکده پزشکی رفسنجان سالهای 1370 تا 1372.
  4- مسئول بخش بيوشيمی آزمايشگاه تخصصی پاتوبيولوژی دانشکده پزشکی رفسنجان سالهای 1370 تا 1372.
  5- عضو هيئت علمی (مربی) دانشگاه تدريس بيوشيمی برای دانشجويان پزشکی و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سالهای 1369 تا 1372.
  6- دانشجوی Mphil/PhD بخش غدد گروه متابوليک مديسين، داشکده پزشکی امپريال کالج داشگاه لندن، سالهای 1372 تا 1378.
  7- عضو هيئت علمی (استاديار) دانشگاه، تدريس بيوشيمی برای دانشجويان پزشکی و پيراپزشکی و درس زبان تخصصی برای دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال 1378 تا مرداد ماه 1383.
  8- عضو هيئت علمی (دانشيار) دانشگاه، تدريس بيوشيمی برای دانشجويان پزشکی و پيراپزشکی و درس زبان تخصصی برای دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از مرداد ماه سال 1383 تا کنون.
  9- مدير و مسئول فنی آزمايشگاه تخصصی پاتوبيولوژی دانشکده پزشکی رفسنجان از سال 1380 تا 1384.
  10- مدير گروه بيوشيمی، بيوفيزيک، تغذيه و ژنتيک دانشکده پزشکی از سال 1382 تا 13/9/1384.
  11. سرپرست دانشکده دندانپزشکی رفسنجان از تاريخ 28/12/1384 تا تاريخ 09/03/1385.
  12- معاون آموزشی- پژوهشی- دانشجويی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از 14/9/1384 تا 10/9/86.
  13- عضو هيئت تحريريه مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال 1380 تا کنون.
  14- جانشين سردبير مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ازآبان سال 1382 تا تير 1387.
  15- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی رفسنجان ازسال 1382 تا آذر ماه 1384 .
  16-
عضو کميته ارتقاء دانشکده پزشکی رفسنجان ازسال 1380 تا 1384.
  17- نماينده اعضاء هيئت علمی دانشکده پزشکی در EDC از سال 1383 تا 1385.
  18- عضو کميته علمی گزينش استاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مهر سال 1383 تا کنون.
  19- رييس هييت بدوی انتظامی اعضاء هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شهريور سال 1384 تا کنون.
  20- مدير مسئول مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از مهر سال 1384 تا کنون.
  21- International Advisory Board of Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences (PJPS), from January 2007, to date.
  22- مشاور رئيس دانشگاه در امور پزوهشی، از10/9/86 تا کنون
  23- عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری، مامايی و پيراپزشکی رفسنجان از تاريخ 5/4/84 شماره ابلاغ: 639/2/31/پ تا کنون.
  24- مدير گروه بيوشيمی، بيوفيزيک، تغذيه و ژنتيک دانشکده پزشکی از تاريخ: 28/3/1387 طی ابلاغ شماره: 4552/31/پ

 

عضويت در انجمنهای علمی ملی و بين المللی

  1- عضو انجمن بيوشيمی جمهوری اسلامی ايران از سال 1370 تا کنون.
  2- عضو انجمن غدد امريکا از سال 1994 تا 1999.
  3- عضو انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهی بالينی ايران از سال 1380 تا کنون.

 

مقالات ارائه شده و سخنرانی‌ها در کنگره‌ها

  1 - مهدی محمودی، بيژن فرزامی، و ناصر ملک نيا: جدا سازی و تخليص آنزيم ترانس کتولاز از گويچه های سرخ انسانی، مقاله ارائه شده به
صورت سخنرانی در اولين کنگره سراسری بيوشيمی جمهوری اسلامی ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1370.
  2- بيژن فرزامی، مهدی محمودی: ايزوآنزيم های ترانس کتولاز، يازدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران تبريز، سال 1372.
  3- عباس صاحبقدم لطفی، و مهدی محمودی، عباس صادقی، و زهرا مهدوی: تاثير ورزشهای بی هوازی بر تعدادی از متابوليت های خون (قند، اوره، اسيد اوريک، و کلسترول خون)، اصفهان، سال 1372.
4- مهدی محمودی، و عباس صاحبقدم لطفی: تاثير ورزشهای بی هوازی بر کلسيم، فسفر، آهن، سديم، و پتاسيم سرم خون. دومين سمينار سراسری تربيت بدنی و ورزش و نقش آن درسلامتی زنجان، مهر ماه سال 1372 ارائه سخنرانی. 5- مهدی محمودی، و عباس صاحبقدم لطفی:تاثير ورزشهای طولانی مدت بر تعدادی از متابوليت های بيوشيميايی خون. پوستر ارائه شده در دومين کنگره بيوشيمی جمهوری اسلامی ايران، تهران، سال 1372. 6- عباس صاحبقدم لطفی، و مهدی محمودی: ورزش و تاثير آن در بيوشيمی خون. يازدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران تبريز، سال 1372.

 

  7. Mahmoodi M., Gardiner J.V., Ghatei M.A., and Bloom S.R.: Transfection of RIN1056a, a rat insulinoma derived cell line with Neuropeptide Y cDNA. The 2nd Iranian Medical Sciences Symposium, Manchester, UK, 1995.

  8. Gardiner JV, Mahmoodi M, and Bloom SR: Galanin expressing, encapsulated endocrine cells as a method of chronic peptide elevation in vivo, Third International Congress of The Cell Transplant Society, Miami Beach, Florida, USA, 1996.

  9. Mahmoodi M, Gardiner JV, Ghatei MA, and Bloom SR: Transfection of 6-23, a rat Thyroid Carcinoma cell line with Neuropeptide Y cDNA. The Baylis & Starling Society Meeting, Liverpool, UK 8-10 September 1997, Abstract published in Regulatory Peptides, Volume 71, Number 1 1997.

  10. J.V. Gardiner, M. Mahmoodi, and S.R. Bloom: In Vivo Studies of Encapsulated, Galanin Expressing, Endocrine Cells, A Potential Model of Chronic Peptide Elevation In Vivo. The Baylis & Starling Society Meeting, Liverpool, UK 8-10 September 1997, Abstract published in Regulatory Peptides, Volume 71, Number 1 1997.

  11. Mahmoodi M, Gardiner JV, Ghatei MA, and Bloom SR: NEUROPEPTIDE Y EXPRESSING ENCAPSULATED CELL LINE AS A MODEL FOR CHRONIC ENDOCRINE MANIPULATION , The 4th International NPY Conference, October 13-14 1997, London, UK, Abstract published in Regulatory Peptides, Volume 71, Number 3 Page 234 1997.

  12. JV. Gardiner, W.M. Kohler, M. Rossi, M. Mahmoodi, and S.R. Bloom: Direct injection of Cytomegalovirus promoter driven Neuropeptide Y cDNA into the paraventricular nucleus of rats results in increased food intake and weight gain., 8th International Congress on Obesity, Paris, France, 29 August – 3 September 1998.

  13. Mahmoodi M, Gardiner JV, Ghatei MA, and Bloom SR: Transfection of 6-23, a rat Thyroid Carcinoma cell line with (Pro-34)Neuropeptide Y cDNA, 9th Arab Congress of Clinical Biology and 3rd Moroccoan Meeting of Clinical Chemistry ( Rabat 2000), Rabat, Morocco May 3-6 2000.

  14. Manhoodi M, Ghatei MA: Oral presentation 6th congress of Biochemistry of Islamic Republic of Iran Tehran, 22-25 Oct. 2001.

  15. Mahmoodi M, Gardiner JV, Ghatei MA, and Bloom SR: Investigate the chronic effects of NPY by sub-cutaneous implantation of 6-23 cells producing NPY in WAG rats. Oral presentation and Poster in 9th Asia-Pacific Congress of Clinical Biochemistry, 9-14 March 2002, New Delhi, India.

  16. Mahmoodi M, Gardiner JV, Ghatei MA, and Bloom SR: Implantation of Fiber Encapsulated Transfected Cells With NPY cDNA, into the Lateral Ventricle, Alter the Body Weight in Rats. Poster presented in the 18th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 20-25 October 2002, Kyoto, Japan. Abstract published in the Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine vol.40, Special supplement, 2002; page: S116.

  17. Asadi KaramG.R., Mirzaee M.R., Rasaee M.J., Pouramir M., Mahmoodi M.: Preparation and purification of Anti-Proteinase 3 Antibodies from Egg Yolk., Poster presented in the 18th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 20-25 October, 2002, Kyoto, Japan. Abstract published in the Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine vol.40, Special supplement, 2002; page: S233.

  18. Shamsi A., Khaksari M., Mahmoodi M., Khosravi M.H., Pourkhangar A., Dehghani M.: The Role of Adrenalectomy on Anti-Inflammatory Effects of Antipsychotic Drugs., Poster presented in the 5th Scientific Congress Federation of Asian & Oceanian Physiological Societies (FAOPS), 23-26 September 2002; page: 101, Kualalampur, Malaysia.

  19. Esmaili Mahani S., Khaksari M., Mahmoodi M., Sajjadi M.A.: Calcium Channel Blockers Reduces Inflammatory Edema in the Rat: Involvement of the Hypothalamus- Pituitary_ Adrenal Axis., Poster presented in the 5th Scientific Congress Federation of Asian & Oceanian Physiological Societies (FAOPS), 23-26 September 2002; page: 101, Kualalampur, Malaysia.

  20- اسماعيلی ماهانی سعيد، خاکساری محمد، محمودی مهدی، سجادی محمد علی، رضوانی محمد ابراهيم، و خسروی محمد حسين: نقش محور هيپوتالاموس-هيپوفيز- آدرنال بر اثر ضد التهابی مسددهای کانال کلسيم، چهاردهمين کنگره بين المللی پزشکی جغرافيايی و پانزدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، شيراز سال 1381.

  21. Mahmoodi M., Khaksari M., Bazmandegan G.R., and Sajjadi M.A.: Calcium channel blockers can control hyperglycemia and prevent weight loss in experimental diabetic rats. Poster presented in the 15th European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1-5 June 2003, Barcelona, Spain. Abstract published in the Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine vol.41, Special supplement, 2003; page: S257.

  22. Khaksari M., Ferdosi F., Eslamkish S., Shariati M., and Mahmoodi M.: The effect of Calmodulin inhibitor on vascular permeability in rats with chronic experimental diabetes; Poster presented in the 15th European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1-5 June, 2003, Barcelona, Spain. Abstract published in the Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine vol.41, Special supplement, 2003; page: S251.

  23. Mirzaei M., Asadi Karam G.R., Mahmoodi M.: Evaluation of prevalence the fragile X syndrome in 52 patients with moderate mental retardation with cytogenetic methods., Abstract published in the Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine vol.41, Special supplement, 2003; page:S328.

  24- شمسی زاده علی، خاکساری حداد محمد، محمودی مهدی، و خسروی محمد حسين: بررسی نقش محور هيپوتالاموس-هيپوفيز- آدرنال بر روی اثر ات ضد التهابی آنتاگونيست های کالمودولين در موش صحرايی ، شا نزدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، تهران ارديبهشت ماه سال 138 2 .

  25- فردوسی فريور، خاکساری محمد، محمودی مهدی، اسلام کيش سميه، و شريعتی مهدی: اثر مهار کننده کالمودولين روی نفوذ پذيری عروق در موش صحرايی با ديابت تجربی مزمن، شا نزدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، تهران ارديبهشت ماه سال 138 2.

  26- رحمانی محمد رضا، خاکساری محمد، نجفی پور حميد، شريعتی مهدی، و محمودی مهدی: اثرضد التهابی آنتاگونيست های کانال کلسيم بر روی آرتريت روماتوئيد ناشی از CFA در زانوی موش صحرايی ، شا نزدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، تهران ارديبهشت ماه سال 138 2.

  27- مهدی محمودی ، محمد خاکساری، غلامرضا بازماندگان، غلامرضا اسدی کرم: مطالعه اثر نيفديپين و وراپاميل بر نارسايی عروقی ديابت مزمن تجربی در موش صحرايی، هفتمين کنگره سراسری بيوشيمی ايران، اهواز، 9-6 بهمن ماه 1382.

  28- غلامرضا اسدی کرم، مهدی محمودی ، ناهيد هاشمی مدنی، محمدرضا حاجی زاده، محمدرضا ميرزايی: تاثير مخلوط مس، موليبدن و سلنيوم متناسب با مقادير موجود در مس سرچشمه بر فاکتورهای بيوشيميايی خون در موش صحرايی، هفتمين کنگره سراسری بيوشيمی ايران، اهواز، 9-6 بهمن ماه 1382.

  29- غلامرضا اسدی کرم، ناهيد مسعود پور، زينت سالم، محمود شيخ فتح الهی، عباس مرتضايی، مريم شجاعی باغينی، مهدی محمودی : ميزان پروتئين شير مادر و ارتباط آن با رشد شيرخوار، هفتمين کنگره سراسری بيوشيمی ايران، اهواز، 9-6 بهمن ماه 1382.

  30- GR Asadikaram, MM Aghaee, MR Rahmani, A Pishgooee, MH Khosravi, M Mahmoodi, and HR Rashidinejad: Opium can alters blood glucose, potassium, and sodium in male and female rat differently. 19th International Medical Sciences Student Congress. 6-9 May 2004, Istanbul, Turkey.

  31- Gholamreza Asadi Karam, Mohammad Javad Rasaee, Mehdi Mahmoodi: Inhibition of Proteinase 3 (PR3) by Suramin and FCS: effect of PR3 and suramin on CHO-cells. Abstract published in: The Clinical Biochemist reviews, Proceedings of 10th Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry. 18-23 September 2004, Page: S57.

  32-GR Asadi Karam, E Khaleghi, HM Sayadi, MR Seyed Ghasemi, M Nazer and M Mahmoodi: Thyroid hormone and DHEA-S in Patients with major depression. The Clinical Biochemist reviews, Proceedings of 10th Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry. 18-23 September 2004, Page: S90.

  33- Mahmoodi M, Islami MR, Asadi Karam GR, Khaksari M, Hajizadeh MR, Mirzaee MR: Study of the effects of raw garlic on lipids and other blood biochemical factors in hyperlipidemic individuals. The Clinical Biochemist reviews, Proceedings of 10th Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry. 18-23 September 2004, Page: S50.

  34- Mahmoodi M, Asadi Karam GR, Khaksari M, N Seyedi, A Rahnema, M Hajizadeh, M Mirzaee, and A Sayadi: The survey of changes in complete blood count (CBC) and RBC indices at different temperature up to 48 hours. 30th FEBS Congress and 9th IUBMB conference, Budapest, Hungary, 2-7 July 2005. Abstract published in The FEBS Journal, Volume 272, Supplement 1, July 2005, page: 557.

  35- Khaksari Haddad M, Rezaizadeh AR, Mardani M, Asadi Karam GR, and Mahmoodi M: Relationships between ascorbic acid, hydroxy proline and collagen, of wound healing in diabetic rats. 30th FEBS Congress and 9th IUBMB conference, Budapest, Hungary, 2-7 July 2005. Abstract published in The FEBS Journal, Volume 272, Supplement 1, July 2005, page: 416.

  36- Asadi Karam GR, Rashidi A, Rezaeian M, Gafarzadeh A, Mahmoodi M, and Khaksari M: Thyroid assessment in mothers of primary congenital hypothyroid newborn. 30th FEBS Congress and 9th IUBMB conference, Budapest, Hungary, 2-7 July 2005. Abstract published in The FEBS Journal, Volume 272, Supplement 1, July 2005, page: 492.

  37- M. Mahmoodi, HR. Rashidinejad, GR. Asadi Karam, M. Khaksari, E. Mirzajani, SR. Bloom: Transfection of 6-23, a rat Thyroid Carcinoma cell line with Neuropeptide Y cDNA., Oral presentation in the 8th Iranian Congress of Biochemistry & the 1St International Congress of Biochemistry & Molecular Biology. 11-15 September 2005, Tehran, Iran. Abstract published in Iranian Journal of Biochemistry & Molecular Biology, Vol. 1, No. 1, September 2005, Page: 100.

  38- رحمانی محمد رضا، خاکساری محمد، پورشانظری علی اصغر, محمودی مهدی ، رضوانی محمد ابراهيم: مقايسه اثردوزهای مختلف مسددهای کانال کلسيم بر روی مفصل ملتهب زانوی موش صحرايی ، هفدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، کرمان 12-9 مهر ماه سال 1384 . چاپ شده در صفحه 323 کتابچه خلاصه مقالات.

  39- علی شمسی زاده، محمد خاکساری حداد، مهدی محمودی: بررسی اثرات ضدالتهابی آنتاگونيست اختصاصی کالمودولين ( W-7 ) و نقش محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال در بروز اين اثرات. هفدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، کرمان 12-9 مهر ماه سال 1384 . چاپ شده در صفحه 278 کتابچه خلاصه مقالات.

  40- GR. Asadi Karam, AA. Pourshahnazari, F. Farshadnia, M. Elyasi, M. Mahmoodi, MR. Hajizadeh, and M. Khaksari: The effect of different percentages of Copper on memory and weight in rats., The 6th Congress of the Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS); 15-18 October, 2006; Seoul, Korea.

  41- GR. Asadi Karam, AA. Pourshahnazari, H. Mohammadi, S. Alinaghipour, M. Mahmoodi, and MR. Hajizadeh: The effect of different percentages of mixture of Copper, Molybdenum, and Selenium on memory and weight in rats., The 6th Congress of the Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS); 15-18 October, 2006; Seoul, Korea.

  42- مهدی محمودی، محمد رضا حاجی زاده، محمد شمس الدين ديانی: گياه خواری درآموزه های پيامبر اعظم (ص). سخنرانی در همايش بهداشت در آموزه های پيامبر اعظم (ص)، 4-3 اسفند 1385، رفسنجان. چاپ شده در صفحه 15 ويژه نامه مجله علمی پژوهشی دانشگاه.

  43- M. Mahmoodi, Sh. Asar, M. Moradi, G.R. Asadi Karam and M.R. Hajizadeh: THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF AQUEOUS GARLIC EXTRACTS ON SOME AGENTS OF HUMAN BACTERIAL SKIN INFECTIONS IN VITRO., Poster Abstracts – IFCC – FESCC – EUROMEDLAB 2007– Amsterdam, 3-7 June 2007 abstract published in the Journal of Clin Chem Lab Med 2007; 45, Special Supplement, pp: S304., June 2007 •

  44- M. Mahmoodi, G.R. Asadi Karam, M. Khaksari and M.R. Hajizadeh THE EFFECT OF RAW GARLIC (ALLIUM STAIVAM) ON BLOOD BIOCHEMICAL FACTORS IN HYPERLIPIDEMIC AND HYPERGLYCEMIC INDIVIDUALS , Poster Abstracts – IFCC – FESCC – EUROMEDLAB 2007– Amsterdam, 3-7 June 2007 abstract published in the Journal of Clin Chem Lab Med 2007; 45, Special Supplement, pp: S321., June 2007 •

  45- Mehdi Mahmoodi, Mohammad Reza. Hajizadeh Gholam Reza. Asadi Karam, and Ahmad Reza Sayadi: The effect of fresh garlic on serum lipid, blood sugar and some hormones that involve in sugar and lipid metabolism in hyperglycemic and/or hyperlipidemic individuals., The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Shiraz, Iran, Oct. 29-nov. 1, 2007. Abstract published in Archives of Iranian Medicine; Volume 10, Number 4 (Suppl 1), October 2007; Pages: S127- S128.

  46- Mohammad Reza. Hajizadeh, Mehdi Mahmoodi Mohammad Reza Mirzaee, Gholam Reza. Asadi Karam, and Abbas Sadeghi: The beneficial effects of unriped Momordica Charantia on some hormones blood biochemical parameters in rats, The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Shiraz, Iran, Oct. 29-nov. 1, 2007. Abstract published in Archives of Iranian Medicine; Volume 10, Number 4 (Suppl 1), October 2007; Pages: S103.

  47- Mahmoodi M. , Hajizadeh M.R., Asadikaram GR: The Effects of Unriped Momordica Charantia Fruit on Blood Glucose and Lipids In Diabetic Rats Compare to Control Group., 20th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Fortaleza, Brazil., 28 September-2 October 2008., abstract Published in Clin. Chem. Lab. Med., Vol. 46., Special Supl: S183-S184.

  48- M. Rezaeian, M. Mahmoodi , ME. Rezvani, F. Besharat, E. Haji Ghodratabadi, F. Molaei: A Self-Audit Survey on the Quality and Publication Process of Articles of the Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences During 2001-2006. Abstract published in abstract book of 4th Regional Conference on Medical Journals in the Eastern Mediterranean Region (EMMJ4), 5-7 November 2008, Manama, Bahrain.

  49- Mehdi Mahmoodi, Ahmadreza Sayyadi, MohammadReza Hajizadeh , Gholamreza Asadikaram: The effects of opium and its derivatives withdrawal on a number of blood biochemical factors in dependent individuals referred to RUMS self-introduced center. 18th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Innsbruck, Austria., 7-11 June 2009., abstract Published in Clin. Chem. Lab. Med., Vol. 47., Special Supl: S386.

  50- M. Mirzaei Abbasabadi, M. Hajizade, M. Mahmudi, G. Asadikaram, E. Rezazadeh, M. Asiabanan: The survey of gene mutation in p53 gene in patients of malignant breast cancer by PCR SSCP method. 18th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Innsbruck, Austria., 7-11 June 2009., abstract Published in Clin. Chem. Lab. Med., Vol. 47., Special Supl: S206.

 

 

شرکت درکارگاه‌ها و کنفرانس‌ها

  1- "کنفرانس ملی بحث و بررسی مجلات پزشکی در ايران"، در تاريخ: 26 بهمن 1384، و" سومين کنفرانس بين المللی مجلات پزشکی در منطقه مديترانه شرقی"، 7 تا 9 بهمن 1384، شيراز، دانشگاه علوم پزشکی.

  2- کارگاه کشوری "مديريت پژوهش با تاکيد بر تعيين اولويت های تحقيقاتی"، 19-18 آبان 1385، دانشگاه علوم پزشکی بقيت ا...، تهران، برگزار کننده "معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی".

  3- کارگاه "اخلاق در پژوهش"، 11-10 آبان ، 1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، برگزار کننده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

  4- کارکاه " Scientific Writing" آذر ماه 1385. برگزار کننده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

  5- کارکاه ," EvidenceBased Medicine (EBM)" آذر ماه 1385. برگزار کننده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

  6- سمينار "ادغام طرح ارتقاء بهداشت روان دانشجويان در برنامه آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور"، 24/11/1385، تهران، برگزار کننده "معاونت آموزشی و امور دانشجويی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی".

  7- کارکاه " Editing Medical Journals" 16-14 اسفند 1385، تهران، برگزار کننده "معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهداشت جهانی دفتر نمايندگی جمهوری اسلامی ايران".

  8- سمينار" تازه های ژنتيک" 21-19 بهمن 1381، تهران، . برگزار کننده معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی.

  9- کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ويژه اساتيد مشاور دانشجويان: 25/3/1385، برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به مدت 4 ساعت.

 

پروژه های تحقيقاتی

  1- بررسی تغييرات در شمارش کامل سلولهای خونی ( CBC) و انديس های RBC در دماهای مختلف تا 48 ساعت، دانشکده پزشکی رفسنجان 1381 مجری طرح.

  2- مطالعه اثر مصرف سير خام بر تعدادی از فاکتورهای بيوشيميايی خون در افراد با قند و/يا کلسترول خون بالا. دانشکده پزشکی رفسنجان شروع طرح سال 1381 پايان سهريور ماه 1383 مجری طرح.

  3- بررسی ميزان مسموميت ناشی از سموم ارگانو فسفره مورد استفاده در کشاورزی بر دانش آموزان 7 تا 12 ساله روستاهای رفسنجان در سال 1381-1380 ، پايان طرح: 1382، همکار اصلی طرح.

  4- بررسی ميزان مسموميت ناشی از سموم ارگانو فسفره و تظاهرات بالينی بر کارگران سم پاشی کننده پسته درشهرستان رفسنجان درسال 1381 ، همکار اصلی طرح.

  5- تاثير نسبتهای مختلف از مختلف از مخلوط مس، موليبدن، و سلنيوم بر فاکتورهای بيوشيميايی خون، متاژنيسيتی، اختلالات حافظه ای و اختلالات چشمی در موش صحرايی، شروع طرح: سال 1381 پايان: 1383، همکار اصلی طرح.

  6- بررسی اثر مسددهای کانال کلسيم بر روی شاخص های آرتريت روماتوئيد ناشی از ادجوانت کامل فروند ( CFA ) در زانوی موش صحرايی شروع طرح 1382 پايان اول دی ماه 1382 مجری طرح.

  7- بررسی اثر نيفيديپين و وراپاميل بر روی نارسايی عروقی ديابت تجربی مزمن ناشی از استرپتوزوتوسين در موش صحرايی، شروع طرح 1380 پايان 1381. همکار اصلی طرح.

  8- بررسی نقش محور هيپوتالاموس-هيپوفيز- آدرنال بر اثر ضد التهابی مسددهای کانال کلسيم در موش صحرايی شروع طرح 1379 پايان 1380. همکار اصلی طرح.

  9- بررسی نقش محور هيپوتالاموس-هيپوفيز- آدرنال بر روی اثر ات ضد التهابی آنتاگونيست های کالمودولين در موش صحرايی ، شروع طرح 1380 پايان 1381. همکار اصلی طرح.

  10- تعيين ميزان شيوع سندرم شکننده X در دانش آموزان عقب مانده ذهنی مدرسه زهره شمسايی رفسنجان به وسيله روش های سيتوژنتيک، شروع طرح 1380 پايان 1381. همکار اصلی طرح.

  11- جدا سازی و تخليص ايمونوگلوبولين Y (IgY) آنتی پروتئيناز 3 ( PR3 ) از زرده تخم مرغ. شروع طرح 1381 پايان 1382. همکار اصلی طرح.

  12-بررسی اثر ضد ميکروبی عصاره آبی سير بر تعدادی از باکتريهای عامل عفونت پوستی در انسان. شروع طرح مرداد ماه 1383 پايان دی ماه 1383. مجری طرح.

  13- مطالعه اثر مصرف سير خام بر تعدادی از هورمون های دخيل در متابوليسم قند و چربی در افراد با قند و/ يا کلسترول خون بالا. دانشکده پزشکی رفسنجان شروع طرح سال 1382 پايان آذر ماه 1383. مجری طرح.

  14- بررسی اثر عصاره الکلی ريشه شيرين بيان بر روی ميزان قند خون در موش های صحرايی ديابتی شده با استرپتوزوتوسين (STZ) .تصويب طرح:5/6/1382 پايان طرح: 3/2/1385 مجری طرح: خانم مريم شهابی. همکار طرح .

  15- اثر اعتياد به ترياک در موش های صحرايی فاقد پانکراس بر بعضی فاکتورهای بيوشيميايی خون و برخی هورمون ها. سال 1383 همکار طرح.

  16- اندازه گيری فريتين سرم زنان وابسته درجه يک بيماران ديابتی نوع دو مراجعه کننده به کلينيک بيماريهای خاص واقع در مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان در سال 1383، همکار طرح.

  17- تعيين الگوی حساسيت و مقاومت آنتی بيوتيکی اشريشيا کولای جدا شده از عفونت های ادراری ارجاع شده به آزمايشگاه های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سال های 1383-1378. همکار طرح.

  18- بررسی اثر اعتياد به مورفين بر روی قند و چربی خون در موش صحرايی مبتلا به ديابت غير وابسته به انسولين، شروع طرح: ارديبهشت ماه سال 1384. همکار طرح.

  19- بررسی ا ثرات ترک وابستگی به ترياک و مشتقات آن بر تعدادی از فاکتورهای بيوشيميايی خون و ادرار افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز ترک خود معرف دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. شروع: خرداد ماه 1385 مدت اجرا: 10 ماه. مجری طرح (استفاده از گرانت پژوهشی). مجريان: مهدی محمودی، احمد رضا صيادی و محمد رضا حاجی زاده. تاريخ تصويب: 11/02/1385 تاريخ پايان طرح:25/02/1386

  20- بررسی اثرات ميوه نارس گياه Momordica Charantia بر برخی از پارامترهای بيوشيميايی خون در موش صحرايی. مجری طرح مجريان: محمد رضا حاجی زاده و دکتر مهدی محمودی. 1385 پايان کار 18/7/1385.

  21- مطالعه اثرات ضد ديابتی سرکه سفيد بر برخی فاکتورهای بيوشيميايی در افراد مبتلا به ديابت نوع II .تاريخ تصويب: 1/3/86 شماره: 682/20/9 شروع طرح: 15 خرداد ماه 1386 مدت اجرا: 15 ماه مجريان: دکتر مهدی محمودی، محمد رضا حاجی زاده و دکتر محمد حاج شريفی. پايان طرح: 15/9/1387.

  22- بررسی اثرات برگ توت سفيد (Morus Alba Leaf) بر چربی و قند خون در افراد با چربی يا قند خون بالا در مقايسه با گروه شاهد . مجريان: محمد رضا حاجی زاده، دکتر سيد مهدی سيد ميرزايی ، دکتر مهدی محمودی . تارخ تصويب: 1/8/1386 مدت اجرا: 12 ماه تاريخ پايان طرح: 22/12/1387.

  23- اثر اعتياد به ترياک در موش های صحرايی نر و ماده مبتلا به ديابت تيپ 1 ناشی از تزريق STZ بر CBC و TGF-B . همکار طرح. تاريخ تصويب: 1/3/1386 شماره: 685/20/9 تاريخ شروع: 15/3/86 مدت اجرا: 9 ماه مجريان: دکتر غلامرضا اسدی، دکتر عبدا... جعفرزاده. پايان طرح: 9/2/87 همکاران: دکتر مهدی محمودی، مجيد آسيابانها، محمد مهدی آقايی، دکتر جعفر احمدی، وحيد پولادوند.

  24- اثر اعتياد به ترياک در موش های صحرايی نر و ماده مبتلا به ديابت تيپ 1 ناشی از تزريق STZ بر الکتروليت ها و هورمون های تيروئيدی، 17- هيدروکسی پروژسترون، تستوسترون و DHEA-S . همکار طرح . تاريخ تصويب: 1/3/1386 شماره: 685/20/9 تاريخ شروع: 15/3/86 مدت اجرا: 9 ماه مجری: دکتر غلامرضا اسدی،. پايان طرح: 9/2/87 همکاران: دکتر محمد خاکساری، دکتر مهدی محمودی، محمد رضا رحمانی، محمد مهدی آقايی، عباس صادقی.

  25- اثر اعتياد به ترياک در موش های صحرايی نر و ماده مبتلا به ديابت تيپ 1 ناشی از تزريق STZ بر فاکتورهای بيوشيميايی خون. همکار طرح . تاريخ تصويب: 1/3/1386 شماره: 685/20/9 تاريخ شروع: 15/3/86 مدت اجرا: 9 ماه مجری: دکتر غلامرضا اسدی،. پايان طرح: 9/2/87 همکاران: دکتر محمد خاکساری، دکتر مهدی محمودی، محمد رضا رحمانی، محمد مهدی آقايی، عباس صادقی.

  26- بررسی جهش در ژنهای P53, BRCA1, BRCA2 در خانمهای مبتلا به تومور بدخيم پستان با روش: SSCP-PCR همکار طرح . تاريخ تصويب: 1/3/1386 مدت اجرا: يک سال پايان کار: 5/6/87 مجريان: محمد رضا ميرزايی، محمد رضا حاجی زاده.

  27- بررسی روند انتخاب و چاپ مقالات در نشريه علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سالهای 1385-1380. مجريان: دکتر محسن رضاييان، دکتر مهدی محمودی . تاريخ تصويب:22/3/86 تاريخ شروع: 30/3/86 مدت اجرا: 9 ماه

  28- بررسی جهش های احتمالی در ژن S" " از ويروس هپاتيت B ايجاد کننده عفونت نهفته هپاتيت B در اهدا کنندگان خون HBsAg منفی مراجعه کننده به سازمان انتقال خون رفسنجان.، ( همکار طرح) . تاريخ تصويب: 17/11/1385 تاريخ پايان: 22/9/86 مجريان: محمد کاظمی عرب آبادی، دکتر محمد مرادی، دکتر رضا وزيری نژاد.

  29- مطالعه اثرات ميوه گياه هندوانه ابوجهل (حنظل) بر برخی فاکتورهای بيوشيميايی خون در موش های صحرايی نرديابتی وسالم. مجريان: محمدرضا حاجی زاده، مهدی محمودی، وحيد پولادوند. شماره: 695/20/9 تاريخ تصويب:27/3/87 تاريخ شروع: 1/8/87 مدت اجرا: 12 ماه

  30- مطالعه اثرات ميوه گياه هندوانه ابوجهل (حنظل) برتغييرات بافت شناسی در موش های صحرايی نرديابتی وسالم. مجريان: محمدرضا حاجی زاده، مهدی محمودی، وحيد پولادوند. شماره: 694/20/9 تاريخ تصويب:27/3/87 تاريخ شروع: 1/8/87 مدت اجرا: 12 ماه

  31- بررسی ميزان سطح سرمی کموکينهای SDF-1 a و IP-10 و همچنين فراوانی چند شکليهای ژنی عملکردی موجود در ژن اين دو کموکين در مبتلايان به عفونت نهفته هپاتيت B ، عفونت مزمن فعال هپاتيت B و افراد سالم. ( همکار طرح)، مجريان: دکتر غلامحسين حسن شاهی، دکتر محمد کاظمی عرب آبادی. . تاريخ تصويب: تاريخ پايان:

  32- بررسی ارتباط جهش D 32 در ژن CCR5 با عوارض التهابی ايجاد شده در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2. ( همکار طرح)، مجريان: محمد رضا ميرزايی، دکترمحمد کاظمی عرب آبادی، دکتر رضا وزيری نژاد. . تاريخ تصويب: تاريخ پايان:

  33- بررسی فراوانی جهش D 32 در ژن CCR5 بيماران مبتلا به آسم و افراد سالم: ( همکار طرح)، مجريان: دکتر حميد ابوسعيدی، دکتر رضا درخشان، دکتر غلامحسين حسن شاهی تاريخ تصويب: تاريخ پايان:

 

راهنمائی و مشاوره پايان‌نامه‌ها

  1- استاد راهنمای پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: بررسی تغييرات در شمارش کامل سلولهای خونی ( CBC) و انديس های RBC در دماهای مختلف تا 48 ساعت، نام دانشجو: آقای ناصر سيدی، دانشکده پزشکی رفسنجان، تاريخ دفاع: اسفند ماه 1381.

  2- استاد راهنمای پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: مطالعه اثر مصرف سير خام بر ميزان چربيهای خون و ديگر فاکتورهای خونی در افراد دارای چربی خون بالا. نام دانشجو: آقای محمد رضا اسلامی، دانشکده پزشکی رفسنجان، تاريخ دفاع: فروردين ماه سال 1382.

  3- استاد راهنمای پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: مطالعه اثر مصرف سير خام بر ميزان قند خون و ديگر فاکتورهای خونی در افراد دارای قند خون بالا. نام دانشجو: خانم مهديه گلچين، دانشکده پزشکی رفسنجان، تاريخ دفاع: مهر ماه سال 1382.

  4- استاد راهنمای پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: مطالعه اثر ضد ميکروبی عصاره آبی سير بر برخی از باکتريهای عامل عفونت های پوستی انسان در محيط آزمايشگاه. نام دانشجو: خانم جميله طاهر نژاد، دانشکده پزشکی رفسنجان، تاريخ دفاع: پاييز سال 1383.

  5- استاد راهنمای پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: مطالعه اثر مصرف سير خام بر سطح سرمی تعدادی از هورمون های موثر در متابوليسم قند و چربی در افراد با چربی و/يا قند خون بالا. نام دانشجو: آقای محمد علی طغرلی، دانشکده پزشکی رفسنجان، تاريخ دفاع: بهار سال 1384.

  6- استاد راهنمای پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: مطالعه اثر مصرف سير خام بر فاکتورهای بيوشيميايی خون در افراد با کلسترول و قند خون بالا. نام دانشجو: خانم ربابه حسينی سادات، دانشکده پزشکی رفسنجان، تاريخ دفاع: شهريور 1384.

  7- استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد رشته فيزيولوژی با عنوان: بررسی نقش محور هيپوتالاموس-هيپوفيز- آدرنال بر اثر ضد التهابی مسددهای کانال کلسيم در موش صحرايی، نام دانشجو: آقای سعيد اسماعيلی ماهانی، به راهنمايی دکتر محمد خاکساری تاريخ دفاع: خرداد ماه سال 1380.

  8- استاد مشاور پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: بررسی تاثير مخلوط عناصر مس، موليبدن، و سلنيم متناسب با مقادير موجود در مس سرچشمه بر فاکتورهای بيوشيميايی خون در موش صحرايی، نام دانشجو: خانم ناهيد هاشمی مدنی، دانشکده پزشکی رفسنجان، به راهنمايی دکتر غلامرضا اسدی کرم، تاريخ دفاع: تابستان سال 1382.

  9- استاد مشاور پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: بررسی تاثير نسبت های مختلف از مخلوط مس، موليبدن، و سلنيم بر روی حافظه و وزن در موش صحرايی، نام دانشجويان:آقايان حسين محمدی و سعيد علينقی پور، دانشکده پزشکی رفسنجان، به راهنمايی دکتر غلامرضا اسدی کرم، تاريخ دفاع: مهر ماه سال 1382.

  10- استاد راهنمای پايان نامه دکتری حرفه ای رشته دندانپزشکی با عنوان: بررسی ميزان تغييرات pH بزاق پس از مصرف سه نوع نوشابه گازدار زمزم توليد داخل کشور. اساتيد راهنما: دکتر مهدی محمودی و دکتر يلدا نوزاد مجاور. دانشجو: نادر جاويدی. تاريخ دفاع: ارديبهشت ماه سال 1385. شماره پايان نامه: 211.

  11- استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد بيوشيمی با عنوان: "بررسی اثرات اعتياد به ترياک در موشهای صحرايی نرو ماده مبتلا به ديابت تيپ يک ناشی از تزريق STZ بر ميزان آپوپتوزيس سلولهای مغزی، کبدی و لنفوسيت ها"، استاد راهنما: دکتر غلامرضا اسدی کرم. دانشجو: مجيد آسيابانها. تاريخ دفاع: 09/11/1387.

  12- استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد بيوشيمی با عنوان: مطالعه اثرات ميوه گياه هندوانه ابوجهل (حنظل) بر برخی فاکتورهای بيوشيميايی خون و بافت شناسی در موش های صحرايی نرديابتی وسالم. دانشجو: وحيدپولادوند . مشاورين: دکتر غلامرضا اسدی کرم، محمدرضا ميرزايی.

  13- استاد راهنمای پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: مطالعه اثرات ضد ديابتی سرکه سفيد بر برخی فاکتورهای بيوشيميايی در افراد مبتلا به ديابت نوع II . دانشجو: محبوبه السادات مدرسی. مشاور: محمد رضا حاجی زاده. مشاورآماری: احمدرضا صيادی. تاريخ دفاع: 24/06/1388 تابستان 88 شماره پايان نامه: 54

  14- استاد مشاور پايان نامه دکتری حرفه ای رشته پزشکی با عنوان: بررسی سطح خونی تستوسترون در مردان مبتلا به سندروم روده تحريک پذير. دانشجو: مهدی منتظری. استاد راهنما : دکتر سيد مهدی سيد ميرزايی. تاريخ دفاع: شماره پايان نامه:

 

مقالات کامل چاپ شده در مجلات خارجی و داخلی

  الف): مقالات انگليسی:

  1. Owji AA., Gardiner JV.,Upton PD., Mahmoodi M., Ghatei MA., Bloom SR., and Smith DM., Characterisation and molecular Identification of Adrenomedullin Binding Sites in the Rat Spinal Cord: a Comparison with Calcitonin Gene-Related Peptide Receptors, Journal of Neurochemistry. 67 : 2172-2179 (1996).

 

  2. J.V. Gardiner, M. Mahmoodi, and Bloom SR : Long-Term Culture of Galanin Expressing Encapsulated RIN 1056a Cells In Vitro, Transplantation Proceedings, 29 : 2019-2020 (1997).

  3. Edwards-CM; Todd-JF; Mahmoudi-M; Wang-Z; Wang-RM; Ghatei-MA, Bloom-SR : Glucagon-like peptide - 1 has a physiological role in the control of postprandial glucose in humans: studies with the antagonist exendin 9-39; Diabetes. 1999 Jan; 48(1): 86-93.

  4. Taheri-S; Mahmoodi-M; Opacka-Juffry-J; Ghatei-MA; Bloom-SR : Distribution and quantification of immunoreactive Orexin A in rat tissues; FEBS-Lett. 1999 Aug20; 457(1): 157-61.

  5. Murphy KG, Abbott CR, Mahmoudi M, Hunter R, Gardiner JV, Rossi M, Stanley SA, Ghatei MA, Kuhar MJ, Bloom SR : Quantification and synthesis of cocaine-and amphetamine-regulated transcript peptide (79-102)-like immunoreactivity and mRNA in rat; J Endocrinology, 2000, Sep: 166(3): 659-68.

  6. Satoh F, Smith DM, Gardiner JV, Mahmoodi M, Murphy KG, Ghatei MA, Bloom SR : Characterization and distribution of prolactin releasing peptide (PrRP) binding sites in the rat—evidence for a novel binding site subtype in cardiac and skeletal muscle; Br J Pharmacol 2000 Apr; 129(8): 1787-93.

  7. M. Mahmoodi, M. Khaksari, G.R. Bazmandegan, M.A. Sajjadi, and G.R. Asadi Karam: Calcium Channel Blockers Can Control Hyperglycemia and Prevent Weight Loss in Experimental Diabetic Rats., Monduzzi Editori, International Proceedings Division, 675-679 2003; Published full papers presented in the 15th Erupean Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1-5 June, 2003, Barcelona, Spain. Paper indexed in ISI current contents, Philadelphia, USA.

  8. G.R. Asadi Karam, F. Aminzadeh, M. Shykhfatollahee, N. Masoudpour, M. Mahmoodi, and M. Khaksari: Area In Iran With Severe Elevated Incidence of Congenital Hypothyroidism., Monduzzi Editori, S.P.A. – MEDIMOND Inc., 1039-41 2003; Published full papers presented in the 15th Erupean Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1-5 June, 2003, Barcelona, Spain. Paper indexed in ISI current contents, Philadelphia, USA.

  9- Mehdi Mahmoodi, James V. Gardiner, Abbas S. Lotfi, and Stephen R. Bloom: The Demonstration of Polyethylenimine Mediated Gene Transfer into the Rodent Hypothalamus Results in Persistent Over-Expression and Phenotypic Change. Iranian Biomedical Journal, 2004; 8(1): 33-39.

  10- Mehdi Mahmoodi, James V. Gardiner, Mohmmed A. Ghatei, Gholamreza Asadikaram, Stephen R. Bloom: Investigation of the Chronic Effects of NPY by Subcutaneous Implantation of 6-23 Cells Producing NPY in WAG Rats. Clinical Biochemistry, 2004; 37(3): 217-23.

  11-Gholamreza Asadi Karam, Mostafa Reisi, Ali Alizadeh Kaseb, Mohammad Khaksari, Abbas Mohammadi, Mehdi Mahmoodi. Effects of Opium Addiction on Some Factors in Addicts With Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM). Addiction Biology , 2004; 9:51-6.

  12- M Khaksari, S Esmaili Mahani, M Mahmoodi: Calcium channel blockers reduce inflammatory edema in the rat: involvement of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis. Indian J Pharmacol. 2004; 38(6): 351-4.

  13- GR Asadi Karam, MR Mirzaee, M Mahmoodi, MJ Rasaee, M Pouramir: Extraction and purification of anti-proteinase 3 (PR3) antibodies from egg yolk. Iranian Biomedical Journal, 2005; 9(1): 41-45.

  14- Gholamreza Asadi Karam, Mohammad Javad Rasaee, Mehdi Mahmoodi, Mohammad Khaksari: Inhibition of proteinase 3 (PR3) by suramin and FCS: effect of PR3 and suramin on CHO-cells. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2005, 18 (3): 46-8.

  15- Mohammad Khaksari, Mehdi Mahmoodi Mohammad E Rezvani, Mohammad A Sajjadi, Gholamreza Asadi Karam, Sohrab Hajizadeh: Differences between male and female students in cardiovascular and endocrine responses to examination stress. JAMC, 2005; 17(2): 15-19.

 16- Mahmoodi M, Rashidinejad HR, Asadi Karam GR, Khaksari M, Mirzajani E, Bloom SR: Transfection of 6-23 a rat thyroid carcinoma cell line, with the Neuropeptide Y cDNA. Iranian Journal of Biotechnology. 2005, 3(2): 121-4.

 17- M. Mahmoodi, J.V. Gardiner, G.R. Asadi Karam, M. Khaksari, K.G. Murphy, M.A. Ghatei, S.R. Bloom: Implantation of fibre encapsulated RIN 1056a cells transfected with NPY cDNA into the lateral ventricle of rats alters body weight. Regulatory Peptides. 2005, Dec 15; 132 (1-3): 80-84.

  18- M Khaksari, M Mahmoodi, K Shafiee, GR Asadi Karam: Ascorbic Acid Improves Vascular Permeability in Experimental-Induced Diabetic Diabetic Rats. Iranian Journal Medical Sciences, 2005; 30(3): 128-133.

  19- Mehdi Mahmoodi, Mohammadreza Hajizadeh, Hamidreza Rashidinejad, Gholamreza Asadikaram, Mohammad Khaksari, Mohammadreza Mizaee, Naser Seyedi, Amir Rahnema, Ahmadreza Sayadi: Survey of Changes in Complete Blood Count and Red Cell Indices of Whole Blood Incubated In Vitro at Different Temperatures up to 48 Hours. J Ayub Med Coll Abbottabad (JAMC). 2006; 18(1): 14-16.

  20- Mahmoodi M., Islami MR., Asadikaram GR., Khaksari M., Sahebghadam Lotfi A., Hajizadeh MR., Mizaee MR: Study of the Effects of Raw Garlic Consumption on the Level of Lipids and Other Blood Biochemical Factors in Hyperlipidemic Individuals. Pak J Pharm Sci. Oct 2006; 19(4): 295-8.

  21- Khaksari M, Shamsizadeh A, Azarang A, Mahmoodi M: W-7 (a calmodulin antagonist) inhibits carrageenan-induced paw edema in intact and adrenalectomized rats. Pak J Pharm Sci. Jul 2007; 20(3): 195-9.

 22- Asadikaram GR., Rashidinejad HR., Aghaee MM., Ahmadi J., Rahmani MR., Mahmoodi M ., Azin H., Mirzaee MR., Khaksari M : Opium Can Differently Alter Blood Glucose, Sodium and Potassium In Male and Female Rats., Pak J Pharm Sci. April 2008; 21(2): 193-7.

  23- Mohammad Kazemi Arababadi Gholamhossein Hassanshahi Hassan Yousefi Ebrahim Rezazadeh Zarandi Mohammad Moradi Mahdi Mahmoodi : No Detected Hepatitis B Virus-DNA in Thalassemic Patients Infected by Hepatitis C Virus in Kerman Province of Iran., Pakistan Journal of Biological Sciences ., 2008; 11(13 ): 1738-1741.

  24- G.R . Asadi karam, Z. Salem, S. Nakhlestanei, M. Sirati Sabet, M. Mahmoodi, A. Rezaee and H.R. Alavi: Biochemical Compounds and Nutritional Roles of the Foods Explained in the Quran., Pakistan Journal of Nutrition., 8 (1): 13-19, 2009.

 25- Mehdi Mahmoodi, Mohammad Khaksari Hadad, Ali Shamsizadeh, Afrooz Azarang, Reza Abbasi Rayeni: Effect of trifluoperazine on carrageenan-induced acute inflammation in intact and adrenalectomized rats., Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol 2009; 1(2):150-153

 26- Mohammad Kazemi Arababadi , Nima Naghavi, Gholamhossein Hassanshahi , Mehdi Mahmoodi : Is CCR5-Δ32 mutation associated with diabetic nephropathy in type 2 diabetes?, Letter to the Editor., Annals of Saudi Medicine, September-October 2009; 29(5): 413.

  27- Gholamhossein Hassanshahi , Mohammad Ebrahim Rezvani, Mohammad Kazemi Arababadi , Ali Shamsizadeh, Mehdi Mahmoodi , Alan James Dickson: Expression of regulated oncogen - alpha by primary hepatocytes following isolation and heat shock stimulation., Iranian Journal of Biotechnology (IBJ), January 2009; 7(1): 1-9. 

 

ب) مقالات فارسی

  1- مهدی محمودی، و محمد علی قطعی: تهيه رده سلولی درون ريز RIN 1056a کپسوله شده، ترشح کننده هورمون نوروپپتيد Y به عنوان يک مدل از دستکاری ژنتيکی.، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،سال اول، جلد 1، شماره 1 ، صفحات: 9 تا 20، زمستان 1380.

  2- اسدی کرم غلامرضا، ميرزايی محمد رضا، رسايی محمد جواد، پور امير مهدی، و محمودی مهدی: جدا سازی و تخليص ايمونوگلوبولين Y (IgY) آنتی پروتئيناز 3 ( PR3 ) از زرده تخم مرغ، مقاله کامل چاپ شده در سومين کنگره بيوتکنولوژی، مشهد، ايران 18 تا 21 شهريور 1382.

  3- صادق حسن نيا، فردين ميربلوک، عباس لطفی، افشين محسنی فر، مهدی محمودی: تعيين ميزان HDL2-C در سرم بيماران با گرفتگی عروق قلبی.، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،جلد دوم، شماره 2 ، صفحات: 81-74 ، بهار 1382.

  4- مهدی محمودی، محمد خاکساری، غلامرضا اسدی کرم، مهران بهادران: اثر نيفديپين و وراپاميل بر نارسايی عروقی ديابت مزمن تجربی در موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (کومش)، جلد 5 شماره 3و4 بهار و تابستان 1383, صفحات: 150-143.

  5- غلامرضا اسدی کرم، فريبا امين زاده، محمود شيخ فتح اللهی، ناهيد مسعود پور، بتول رياحی، نسرين يوسف نيا، پريسا جمالی، مهدی هدايتی، آرش اردوخانی مهدی محمودی: ميزان بالای فراخوان در برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تيروييد رفسنجان. مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، سال ششم، شماره 1 صفحات: 26-21، بهار 1383.

  6- غلامرضا اسدی کرم، سيد محمد علی سجادی, محمود شيخ فتح الهی, امير حسين زنگی آبادی, ليلی نعيمی, مهدی محمودی: شيوع گواتر اندميک و ارتباط آن با ميزان يد ادراری در دانش آموزان 12-6 ساله شهر رفسنجان در سال 1379، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد, سال دوازدهم, شماره دوم, تابستان 1383, صفحات: 72-68.

  7- عباس صاحبقدم لطفی, بهزاد اديبی مطلق, کامران موسوی حسينی, مهدی محمودی: جداسازی و تخليص آلفا 1- مهار کننده پروتئيناز از منبع انسانی و تعيين برخی خصوصيات فيزيکو شيميايی آن., مجله علوم پزشکی مدرس, جلد 7, شماره 2, پاييز و زمستان 1383, صفحات: 79-71.

  8- عباس صاحبقدم لطفی, فريبا فرجی, عبدالامير علامه, افشين محسنی فر، حميدرضا رشيدی نژاد, مهدی محمودی: بررسی وجود ميان کنش آلفا 1- آنتی تريپسين و ليپوپروتئين های با دانسيته کم در سرم انسان « چشم اندازی به ارتباط بيماری های کبد و قلب»، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال 3 جلد 3، شماره 4، پاييز 1383، صفحات: 257-250.

  9- محمد خاکساری، مهدی محمودی، فريور فردوسی، غلامرضا اسدی کرم، مهدی شريعتی: اثر تری فلوئوپرازين افزايش نفوذپذيری عروق در ديابت تجربی مزمن در موش صحرايی. مجله فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران ،جلد 9، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحات: 55-47.

  10- محمد رضا رحمانی، محمد خاکساری، مهدی محمودی علی اصغر پورشانظری: اثر مسددهای کانال کلسيم بر روی آرتريت تجربی ناشی از اجوانت کامل فروند در زانوی موش صحرايی. مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 4 جلد 4، شماره 2، بهار 1384، صفحات: 84-73.

  11- عباس صاحبقدم لطفی, مجيد مطهری, محمد رضا شکيبی, کامران موسوی حسينی, بهزاد اديبی مطلق, مهدی محمودی: تعيين سطح سرمی کمپلکس IgA-a1-antitrypsin در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد., فصلنامه پژوهشی خون, مرکز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران., جلد 2، شماره 4، تابستان 1384، صفحات: 71-65.

  12- محمدرضا ميرزايی، غلامرضا اسدی کرم، مهدی محمودی، محمدرضا حاجی زاده، سيد مهدی موسوی، احمدرضا صيادی، سيد حبيب ا... حسينی: ارزيابی سندرم X شکننده در مبتلايان به عقب ماندگی ذهنی خفيف در شهرستان رفسنجان. مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 5 جلد 5، شماره 1، بهار 1385، صفحات: 22-17.

  13- شکرا... آثار، مهدی محمودی، محمدرضا حاجی زاده، جميله طاهرنژاد، غلامرضا اسدی کرم، محمد مرادی، محمدرضا ميرزايی: اثر ضد باکتريايی عصاره آبی سير بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محيط آزمايشگاه.؛ مجله دانشکده پرستاری مامايی و پيراپزشکی رفسنجان؛ جلد 1 شماره 2 زمستان 1385 صفحات: 29-22.

  14- محمدرضا حاجی زاده ، مهدی محمودی، محمدرضا ميرزايی ، علی محی الدينی، احمدرضا صيادی، عباس صادقی، محمد خالقی: " اثرات سودمند ميوه نارس گياه Momordica Charantia (MC) بر برخی پارامترهای بيوشيميايی در موش های آزمايشگاهی.، دوفصلنامه دانشکده علوم پزشکی جهرم.، سال 4 شماره 4 بهار و تابستان 1386. صفحات: 20-16. 

  15- مهدی محمودی، محمدرضا حاجی زاده ، کبری حسينی سادات، سيد حبيب ا... حسينی، غلامرضا اسدی کرم، محمد خاکساری، عباس صادقی: اثر سير خام بر فاکتورهای بيوشيميايی خون در افراد با چربی و قند خون بالا؛ مجله پزشکی هرمزگان؛ سال 11 شماره 2؛ تابستان 1386؛ صفحات: 131-127، و صفحه 20 خلاصه انگليسی.

  16- علی شمسی زاده، محمد خاکساری حداد، افروز آذرنگ، مهدی محمودی، رضا عباسی راينی: نقش محور هيپوتالاموس-هيپوفيز-آدرنال بر اثرات ضد التهابی تری فلوپرازين در موش صحرايی نر.، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 6 جلد 6، شماره 3، پاييز 1386، صفحات: 186-179.

  17- مهدی محمودی، محمدرضا حاجی زاده ، محمد شمس الدين ديانی: گياه خواری در آموزه های پيامبر اعظم (ص)؛ مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 6 جلد 6، شماره ويژه نامه، زمستان 1386، صفحات: 72-67 و صفحه11 خلاصه انگليسی.

  18- ليلا احمدمولايی، محمد خاکساری، غلامرضا سپهری، شهريار دبيری، غلامرضا اسدی کرم، مهدی محمودی، نادر شاهرخی: بررسی و مقايسه اثر آلوپرگننولون، پروزسترون وجنسيت در مهار خيز مغز ناشی از آسيب مغزی در موش های صحرايی.؛ مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ جلد 15، شماره 1، زمستان 1386، صفحات: 59-47

  19- مريم شهابی، محمد رضا رحمانی، محمد خاکساری، غلامرضا سپهری، مهدی محمودی، اسماعيل کريم قاسمی: بررسی اثر عصاره شيرين بيان بر ميزان قند خون در موش های ديابتی ناشی از تزريق استرپتوزوتوسين؛ مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 6 جلد 6، شماره 4، زمستان 1386، صفحات: 44-237.

  20- محمد الله توکلی ، علی شمسی زاده، مهدی محمودی ، روح اله مولودی ، محمدابراهيم رضوانی: اثر آلفاتوکوترينول و ليگاند رسپتور فعال شونده بوسيله پروکسيزوم پروليفراتور بر ايسکمی مغزی در موش صحرائی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره 10، شماره 3، مرداد-شهريور 1387، صفحات: 14-7.

  21- نادر شاهرخی، محمد خاکساری، زهرا سلطانی، نوذر نخعی، مهد ی محمود ی ، علی نعمتی: اثرات هورمو نهای استروئيدی جنسی بر ادم مغزی و فشار داخل جمجمه ای در مدل تجربی ترومای مغزی در موش سفيد آزمايشگاهی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (کومش). جلد 9، شماره 4 (پياپی 28 ) ، تابستان 1387. صفخات: 272-263 خلاصه انگليسی: 38

  22- سيد حسين عبدالهی، مهدی محمودی: ارزيابی جز ء دوم حاصل از تفکيک آنتی ژنهای دفعی-ترشحی توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافی تعويض يونی برای تشخيص توکسوپلاسموز در موش صحرايی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 18، شماره 65، مرداد وشهريور 1387، صفخات: 52-46.

  23- محسن رضاييان، مهدی محمودی، محمدابراهيم رضوانی، فاطمه بشارت، عصمت حاجی قدرت آبادی، فاطمه ملايی: بررسی روند چاپ وکيفيت مقالاتنشريه علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سالهای 1385-1380.، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 7 ، شماره 4، زمستان 1387، صفحات: 226-217.

  24- افروز آذرنگ، علی شمسی زاده، وحيد شيبانی، سعيد عزيزالهی، غلامرضا سپهری، محمد الله توکلی، محمد ابراهيم رضوانی، مهدی محمودی : کالمودولين اثرات ضد دردی مورفين را در موش های صحرايی تقويت می کند.، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 8 ، شماره 1، بهار 1388، صفحات: 18-11.

 

تدوين دستور کار آزمايشگاه

  1- دستور کار آزمايشگاه بيوشيمی عمومی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی. تهيه کنندگان: دکتر مهدی محمودی، دکتر غلامرضا اسدی کرم. بهمن ماه سال 1379.

  2- دستور کار آزمايشگاه شيمی عمومی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی. تهيه کنندگان: دکتر مهدی محمودی، دکتر غلامرضا اسدی کرم. بهمن ماه سال 1379.

  3- دستور کار آزمايشگاه بيوشيمی عمومی برای دانشجويان رشته های پرستاری و مامايی. تهيه کنندگان: دکتر مهدی محمودی، دکتر غلامرضا اسدی کرم. مهر ماه سال 1380.

  4- دستور کار آزمايشگاه بيوشيمی عمومی برای دانشجويان . رشته های پزشکی و دندانپزشکی، تهيه کنندگان: دکتر مهدی محمودی، دکتر غلامرضا اسدی کرم. بهمن ماه سال 1380.

  5- دستور کار آزمايشگاه بيوشيمی بالينی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی. تهيه کنندگان: دکتر مهدی محمودی، محمدرضا حاجی زاده. بهمن ماه سال 1381.

 

REFEREES

  1. Dr. Bijan Farzami MBBS,PhD(USA) Department of Clinical Biochemistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran Iran.

  2. Professor M.A Ghatei Mphil,PhD (London)   Endocrine Unit Dept. of Metabolic Medicine Imperial College School of Medicine, Hammersmith Hospital, Du Cane Road London W12 ONN, UK.

  3. Professor S.R Bloom MA, MD, DSc, FRCP (path), Professor of Endocrinology  Professor & Director Department of Metabolic Medicine,Endocrine Unit, Imperial College School of Medicine, Hammersmith Hospital, Du Cane Road London W12 ONN, UK.

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 8326
 بازدید امروز : 4676
 کل بازدید : 21969496
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0.9062
site map | home