دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینک مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
مجله دانشکده پرستاری
بیستمین جشنواره قرآنی
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
سایت بانک ملت
وب دا
سبک زندگی سالم
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
تقویم

 

  مديرگروه پرستاری داخلی جراحی :

   - آقای علی خدادادی - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv)  

 

 

اعضای گروه :

 

 - خانم مريم شهابی نژاد  - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv)

- آقای دکتر علی راوری - استاديار عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv)

  - خانم دکتر طيبه ميرزايی -استادیار-  عضو هيات علمی -کارنامه علمی(cv)

 - آقاي  دکتر مجيد کاظمی - استاديار عضو هيات علمی

  - آقای غلامرضا رفيعی - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی

  - خانم شهين حيدری - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv)

 - آقای مهدی عبدالکریمی- مربی -کارنامه علمی

 

شرح وظايف آموزشی مربيان محترم گروه داخلی جراحی به شرح ذيل می باشد

 

  1- تدوين طرح درس جهت دروس تئوری پرستاری بر اساس سرفصل

  2- تدريس دروس تئوری بر اساس طرح درس از قبل تعيين شده و استفاده از وسايل سمعی بصری و شيوه های مقتضی تدريس بمنظور ارتقاء کيفيت آموزشی.

  3- تدوين اهداف کار آموزی و کارورزی در عرصه متناسب با نوع بخش.

  4- حضور در فيلدهای بالينی بمنظور آموزش دانشجويان در بالين بيماران بر اساس فرايندهای علمی مراقبت از بيمار.

  5- ارزشيابی دانشجويان در فيلدهای بالينی بر اساس شيوه ارزشيابی پيشنهادی از طرف گروه.

  6- مشارکت فعال در تمامی جلسات گروه بمنظور تبادل نظر در مسائل مربوط به آموزش تئوری و بالينی.

  7- درخواست مواد آموزشی (کتب تخصصی ، وسايل سمعی و بصری ، مولاژ و ....) بمنظور استفاده بهينه در دروس تئوری و عملی.

  8- تهيه و تنظيم سوالات استاندارد جهت ارزشيابی پايان ترم دانشجويان و ارائه يک نسخه از نمونه سوال به مدير گروه.

  9- بررسی مشکلات مربوط به ارائه دروس تئوری و فيلدهای کاآموزی و کارورزی و انعکاس آنها به مدير گروه.

  10- اعلام به موقع نمرات پايان ترم جهت محاسبه نمره کل و ارسال هر چه سريعتر نمرات به آموزش دانشکده.

  11- اعلام اسامی دانشجويان غاليب و خاطی به مدير گروه. 

    دروس داخلی جراحی در دو بخش دروس تئوری و کارآموزی ارائه می گردد

  دروس تئوری شامل:

  داخلی جراحی I:

  نام درس

  تعداد واحد

  مفاهيم

  5/1 ً

  آب و الکترونيک

  7/0 ً

  سرطان

  8/0 ً

  جمع: 3 واحد

 

  پرستاری داخلی جراحی II:

  نام درس

  تعداد واحد

  ارتوپدی

  2/1 ً

  گوارش

  2/1 ً

  ارولوژی

  8/0 ً

  زنان و ....

  8/0 ً

  جمع 4 واحد

  پرستاری داخلی جراحی III:

  نام درس

  تعداد واحد

  اتاق عمل و بيهوشی

  5/0 ً

  قلب و عروق

  2/1 ً

  تنفس

  1/1 ً

  غدد

  7/0 ً

  عفونی

  5/0 ً

  جمع 4 واحد

 

  پرستاری داخلی - جراحی IV :

  نام درس

  تعداد واحد

  پوست

  7/0 ً

  خون

  1 ً

  چشم

  4/0 ً

  گوش

  4/0 ً

  مغز و اعصاب

  3/1 ً

  توانبخشی

  2/0 ً

  جمع 4 واحد

 

  پرستاری ويژه:

  نام درس

  تعداد واحد

  ICU

  2/1 ً

  CCU

  3/1 ً

  دياليز

  5/0 ً

  جمع 3 واحد

 

 

 

  شرح کارآموزی:

  پرستاری داخلی جراحی I :

  شامل بخش مغز و اعصاب

  شامل بخش جراحی

  1 واحد 51 ساعت

  5 روز 5 ساعته

  5 روز 5 ساعته

  پرستاری داخلی جراحی II :

  بخش داخلی 10 روز

  بخش جراحی 10 روز

  2 واحد 102 ساعت

  5 ساعته

  5 ساعته

  پرستاری داخلی جراحی III :

  بخش داخلی 1 روز

  اطاق عمل 10 روز

  2 واحد 102 ساعت

  5 ساعته

  5 ساعته

  پرستاری داخلی جراحی IV :

  بخش مغز و اعصاب 10 روز

  بخش ENT

  2 واحد 102 ساعت

  5 ساعته

  5 ساعته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شرح کارآموزی در عرصه:

  در عرصه داخلی جراحی I :

  بخش جراحی

  1واحد 51 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  در عرصه داخلی جراحی II

  اورژانس

  1 واحد 51 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  در عرصه داخلی جراحی III :

  بخش داخلی

  بخش آنژيوگرافی قلب

  بخش ICU قلب

  بخش CCU

  3واحد 153 سات

  16 روز 6 ساعته

  2 روز 6 ساعته

  2 روز 6 ساعته

  6 روز 6 ساعته

  در عرصه داخلی جراحی IV :

  بخش مغز و اعصاب

  بخش اورژانس

  بخش ENT

  3 واحد 153 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  9 روز 6 ساعته

  6 روز 6 ساعته

  در عرصه پرستاری ويژه:

  ICU

  CCU

  دياليز

  3 واحد 153 ساعت

  9 روز 6 ساعت

  9 روز 6 ساعت

 

 

 

 

 

 

  شرح وظايف دانشجوی اينترشيب

 

  1- رعايت اخلاق و شئونات اسلامی

  2- رعايت وقت شناسی و ورود و خروج به موقع و ارائه کارت های تايمکس در آخر ماه به مربی

  3- جلب اعتماد بيمار و احساس مسئوليت

  4- مطالعه شرح کارورزی هر بخش و مفاد فرم ارزشيابی قبل از شروع برنامه ماهيانه

  5- شرکت فعال در تحويل و تحول بخش بخصوص بيمارانی که به او واگذار می شوند.

  6- تهيه ليست کاملی از بيماران که در اين ليست کليه اقدامات و مراقبت های پرستاری و همچنين آموزش های ارائه شده به بيمار و موارد مهم و خاص ثبت می گردد و در پايان شيفت اين ليست تحويل مربی خواهد شد.

  7- نوشتن گزارش پرستاری در پرونده بيماران تعيين شده .

  8- دانشجو موظف است علاوه بر اجرای کليه اقدامات پرستاری و اطلاع کافی از اقدامات و مراقبت های بالينی در زمينه بيماری مددجويان تعيين شده، بخصوص اتيولوژی ، علائم ، اصطلاحات مربوطه ، داروها ، آزمايشاتو مراقبتهای پرستاری اطلاعات لازم را کسب گردد. بگونه ای که در هر زمان آماده پاسخگويی به سوالات مربی باشد.

  9- کنجکاوی و فعاليت در ياگيری پروسيجرهای خاص بخش با هماهنگی و يا پيشنهاد رابط آموزشی

  10- شرکت در امتحان پايان بخش که از طرف مربی و بر اساس اهداف و شرح کارورزی تدارک و اعلام خواهد شد.

  11- برنامه ريزی مراقبت ها بر اساس فرايند پرستاری و رفع نيازهای جسمی و روحی بيمار

  12- آموزش به بيمار و خانواده او

  13- رفع مشکلات علمی و عملی خود در طول شيفت از طريق مطالعه يا مربی و کوشش در يادگيری مطالب جديد و ارتقاء دانش و معلومات خود .

    توجه:

  دانشجو موظف به آگاهی از بندهای اين شرح وظايف و بکارگيری آن در طول دوره اينترشيبی می باشد.

 

 

  قابل توجه دانشجويان کارآموز و کارآموز در عرصه

  رعايت موارد زير در کارآموزی ها الزامی می باشد

  v هر سه تأخير به عنوان يک روز غيبت محسوب می شود.

  v دانشجويان در طول دوره کارآموزی حق جابجايی با يکديگر را ندارند.

  v دانشجو موظف است قبل از شروع کارآموزی در مورد چگونگی آن ، ارزشيابی , غيبت و ... از مربيان مربوطه کسب اطلاع نمايد .

  v رعايت ساعت ورود و خروج ، فرم لباس و داشتن اتيکت الزامی می باشد .

  v مربيان محترم موظفند غيبت دانشجويان را به آموزش بالينی دانشکده گزارش نمايند .

 

 

 

 

 

 

شرکت‌های تابعه
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 5809
 بازدید امروز : 8914
 کل بازدید : 9919451
 بازدیدکنندگان آنلاين : 11
 زمان بازدید : 0.3520
site map | home