سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦ -
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي غير مجاز = زيبايي موقت ، آسيب دائم ............. مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک = مقاوم شدن میکروبها + عدم درمان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نظر شما نسبت به صفحه معاونت غذا و دارو چيست؟

خوب
متوسط
ضعيف

 

صفحه اصلی > مدیریت آزمایشگاه مواد غذایی > شاخص های عمومی 

شاخص هاي عملكرد عمومي آزمایشگاه مواد غذایی :

تمامی اقدامات عملکردی آزمايشگاه به صورت مشخص و مناسب بايگانی شده و در آزمايشگاه قابل رديابی باشند و تکرار پذيری را نيز در صورت نياز ممکن می سازد. همچنين شواهدی جهت پايش اثر بخش بودن سيستم را فراهم می کند.

سوابق فعالیت های بایگانی شده آزمايشگاه به دو دسته سوابق کيفی و سوابق فنی قابل تفکيک می باشند. 

سوابق کيفی عبارتند از: 

برنامه مميزی 

گزارش مميزی 

بازنگری مديريت 

نتايج مميزی های خارجی 

سوابق اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه 

سوابق برنامه های آموزشي و گواهينامه های مرتبط 

ساير سوابق مرتبط

سوابق فنی عبارتند از: 

سوابق مربوط به يک درخواست يا قرارداد که نشان دهد، فعاليت های انجام آزمون براساس درخواست با تجهيزات صحيح و توسط پرسنل داراي صلاحيت و با روشهاي مناسب انجام شده است . اين سوابق شامل :

سوابق درخواست 

تمامی داده های خام 

نتايج آزمون 

گزارشات آزمون

ساير فرم ها و يادداشتهای کاری احتمالی مرتبط با سفارش مشتری

سوابق فنی شامل داده های خام نمونه هاي آزمون و نتايج نهايی و سوابق درخواست و نتايج ارسالی برای مشتريان و گزارشات آزمون با هماهنگی رئيس آزمايشگاه توسط مسئول پذيرش نگهداری می شوند. 

 مستندات کيفی از طريق کد مستند قابل شناسايي می باشند و مستندات فنی از طريق شماره درخواست و شماره دبيرخانه مورد شناسايي قرار مي گيرند.

سوابق آزمون به دو صورت الکترونيکی و کاغذی نگهداری می شوند . سطح دسترسی به سوابق الکترونيکی آزمايشگاه مشخص بوده و از اين طريق ايمني و محرمانه بودن اين سوابق تضمين می شود.

کنترل کيفيت نتايج آزمون :

آزمايشگاه، جهت اطمينان از نتايج آزمون، فعاليتهای مختلفی را جهت کنترل کيفيت اجرا می نمايد. فعاليتهايي که جهت پايش کيفيت آزمون در اين آزمايشگاه انجام می‌شود عبارتند از: 

کنترل صحت آزمون از طريق تخمين درصد بازيافت

استفاده از استانداردهای داخلی 

استفاده از مواد مرجع گواهی شده

شرکت در آزمونهاي مهارت و يا مقايسات بين آزمايشگاهي

كاليبراسيون دوره‌اي تجهيزات تاثيرگذار در نتايج آزمون

بررسي هاي مياني تجهيزات آزمايشگاه با مواد و يااستانداردهاي مرجع

تكرار آزمونها

کنترل آزمون های نامنطبق

ديگر موارد 

 

گزارش دهی نتايج :

نتايج هر آزمون توسط آزمايشگاه به دقت، واضح، بدون ابهام وخط خوردگی تهيه می‌شوند و پس از تائيد توسط رئيس آزمايشگاه و يا افرادي كه از طرف وي تعيين شده‌اند ، قابل ارسال برای مشتري می باشد. همچنین تمامی الزامات و مواردی که برطبق استاندارد ISO/IEC 17025:2005 خواسته شده است در گزارش آزمون درج می گردد.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 639
 بازدید امروز : 50
 کل بازدید : 291810
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/7815